Projekt „Przeszłość w murach zachowana – historia Pałacu Górków w Poznaniu” przewiduje stworzenie ścieżki zwiedzania dla rodzin z  dziećmi w postaci folderów edukacyjnych oraz fabularyzowanych treści audioprzewodnika, będących kompleksową, objętą wspólnym scenariuszem, opowieścią dotąd nieeksponowanej historii Pałacu Górków – siedziby muzeum. Projekt kierowany jest do rodzin z dziećmi indywidualnie zwiedzających Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, w tym z dziećmi z dysfunkcją wzroku i słuchu. Stanowi on atrakcyjną poznawczo formę kontaktu z historią i dziedzictwem kulturowym XVI-XIX Wielkopolski. Ukazuje Muzeum Archeologiczne nie tylko jako miejsce prezentowania najdawniejszych dziejów ludzkości, lecz także jako miejsce będące historią samą w sobie, budynkiem którego historia jest ściśle związana z dziejami regionu i jego mieszkańców. Realizacja zadania zakłada więc umiejętne wykorzystanie multimediów tak, by przed najmłodszymi odbiorcami odkryć lokalną historię. Formy przekazu dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – jako bezpłatnie udostępniany audioprzewodnik wykorzystane zostanie urządzenie multimedialne zaopatrzone w pętlę wzmacniającą oraz z nagraniem audiodeskrypcji. Walory poznawcze wzmocnią towarzyszące audioprzewodnikowi bezpłatne foldery edukacyjne.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.