STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Przewodniczący Komisji Zakładowej: Bogdan Walkiewicz

Członkowie Komisji Zakładowej: Kateriny Zisopulu-Bleja i Tomasz Kasprowicz

Delegat na zjazd Sekcji Krajowej Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków: Kateriny Zisopulu-Bleja