nazwa projektu: Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim

czas trwania: prace nad projektem Rezerwatu rozpoczęły się w 2009 roku. Obiekt oddano do użytku 29 czerwca 2012 r.

finansowanie: Inwestycja jest dofinansowywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego)  w wysokości ok. 6 500 000 PLN. Pozostała część tj. ok. 3 200 000 PLN jest wydatkowana ze środków przyznanych przez Radę Miasta Poznania.

cele: Wyeksponowanie unikatowych reliktów wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X w. wewnątrz nowoczesnego budynku wyposażonego w najnowsze multimedia

wyniki: Oddano do użytku obiekt o powierzchni 631 m2.  Oprócz reliktów wału średniowiecznego, prezentowany jest mur wybudowany w czasach biskupa Lubrańskiego. Na tarasach, z których można oglądać umocnienia, znajdują się multimedialne kioski i obraz holograficzny. Rezerwat wyposażony jest również w salę kinową prezentującą film wykonany w technologii trójwymiarowej.

strona internetowa: www.muzarp.poznan.pl/rezerwat