Muzeum Archeologiczne w Poznaniu jest jednym z największych muzeów tego typu w Polsce. Składa się z dziewięciu działów merytorycznych, w których pracuje kilkadziesiąt osób. Ze względu na szeroki zakres zainteresowań badawczych pracowników, kompetencje działów obejmują różnorodne zagadnienia. Prowadzimy wykopaliska w Polsce i za granicą – m.in w Egipcie i Sudanie. W ramach działu wydawniczego publikujemy książki i periodyk naukowy. Dużą rolę przykładamy do działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych. Udostępniamy bogate archiwa naszej instytucji oraz chronimy zabytki archeologiczne na terenie miasta Poznania. Dla zwiedzających otwartych jest 5 wystaw stałych i dwie czasowe.