Dział bada, gromadzi i opracowuje materiały archeologiczne, znalezione w Poznaniu, a pochodzące z czasów od wczesnego średniowiecza począwszy aż po czasy nowożytne. Prowadzi też inwentaryzację wszystkich stanowisk archeologicznych, jakie zostały odkryte w Poznaniu, a także popularyzację archeologii historycznej.

pracownicy:

p.o. kierownika mgr Kateriny Zisopulu-Bleja 
kateriny.zisopulu@muzarp.poznan.pl
tel. 61 61 628 55 37

dr Jarmila Kaczmarek
jarmila.kaczmarek@muzarp.poznan.pl
tel. 61 61 628 55 35

mgr Piotr Pawlak
piotr.pawlak@muzarp.poznan.pl
tel. 61 61 628 55 39