Z dniem 22 października 2013 r. na mocy uchwały nr LVI/872/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania nowego statutu Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu, obowiązuje następujący statut: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2013/5515/akt.pdf