Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27 – Pałac Górków
61-781 Poznańe-mail: muzarp@man.poznan.plCENTRALA
tel/fax: 61 852 82 51

SEKRETARIAT
tel. 61 852 64 30
fax: 61 853 10 10

DYREKTOR
prof. dr hab. Marzena Szmyt
tel. 61 852 64 30

Z-CA DYREKTORA
dr Michał Brzostowicz
tel. 61 628 55 15

Z-CA DYREKTORA d/s ADMINISTRACYJNYCH
mgr Piotr Śniady
tel. 61 628 55 02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Werblińska
tel. 61 628 55 05

GŁÓWNY INWENTARYZATOR MUZEALIÓW
mgr Kamila Dolata-Goszcz
tel. 61 852 82 51 wew. 132

DZIAŁ OCHRONY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
(opiniowanie projektów pod kątem ochrony stanowisk archeologicznych we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków)
mgr Bogdan Walkiewicz – kierownik
tel. 61 628 55 16

DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI
dr Agnieszka Mączyńska
tel. 61 628 55 51

BIBLIOTEKA NAUKOWA
mgr Henryk Koczorowski
tel. 61 628 55 11

DZIAŁ TECHNICZNY
(m. in. wynajem sal w Muzeum)
kierownik Lucyna Kaczmarek
tel. 61 628 55 07

KADRY i PŁACE
Ewa Sas
tel. 61 628 55 21

MEDIA
w sprawie aktualnych informacji prasowych:
Agnieszka Krzyżaniak, tel. 61 628 55 49
Łukasz Bartkowiak, tel. 782 170 579

PRZYJĘCIA URODZINOWE
urodziny@muzarp.poznan.pl 

LEKCJE MUZEALNE
edukacja.map@gmail.com

REZERWACJA USŁUG PRZEWODNICKICH
zwiedzanie@muzarp.poznan.pl 

 

Rezerwat Archeologiczny Genius loci na Ostrowie Tumskim
ul. Ks. I. Posadzego 3
61-108 Poznań

e-mail: rezerwat@muzarp.poznan.pl

tel.: 61 852 21 67
fax: 61 853 27 78

KIEROWNIK
mgr Agnieszka Stempin