Struktura organizacyjna
i skład osobowy
działów merytorycznych

 

RADA MUZEUM

 

SKŁAD
Prof. dr hab. Tomasz Jasiński – dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN (przewodniczący Rady)

Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – Instytut Archeologii UAM

Prof. dr Hab. Aleksander Kośko – kierownik Zakładu Archeologii Polski IP UAM

Dr Henryk Paner

Prof. dr hab. Frederike Seyfried – dyrektor Ägyptisches Museum und Papyrussammlung w Berlinie

Prof. dr hab. Wojciech Suchocki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

Prof. dr hab. Antoni Szczuciński – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki UMP

Rafał Ratajczak – Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania

 

 

DYREKCJA

SKŁAD
Dyrektor
prof. dr hab. Marzena Szmyt
Zastępca dyrektora
dr Michał Brzostowicz
Zastępca dyrektora d/s administracyjnych
mgr Piotr Śniady

 

 

Główna księgowa
mgr Justyna Werblińska
Główny inwentaryzator
mgr Kamila Dolata-Goszcz
Sekretariat
mgr Monika Mrozek

 

DZIAŁY

DZIAŁ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA MUZEALIÓW
Kierownik
mgr Kamila Dolata-Goszcz
Pracownicy działu
mgr Paweł Wolff
mgr Antoni Czerwiński
Regionalna składnica
materiałów archeologicznych
mgr Paweł Wolff 

 

 

DZIAŁ OCHRONY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Kierownik
mgr Bogdan Walkiewicz
Pracownicy działu
mgr Aleksandra Maron 

 

DZIAŁ DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ (ARCHIWUM NAUKOWE)
Kierownik
dr Maciej Przybył
Pracownicy działu
mgr Patrycja Silska
mgr Agata Drejer-Kowalska
Barbara Bednarczyk
Jolenta Kędelska
mgr Joanna Kurkowicz
Archiwum naukowe
mgr Patrycja Silska
mgr Agata Drejer-Kowalska
Pracownia fotograficzna
mgr Patrycja Silska 
Pracownia dokumentacji graficznej
Barbara Bednarczyk
Jolenta Kędelska
mgr Joanna Kurkowicz 

 

 

DZIAŁ KONSERWACJI ZABYTKÓW
Kierownik
mgr Jarosław Jaskulak
Pracownicy działu
mgr Katarzyna Michalak

 

 

DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI
Kierownik
mgr Łukasz Bartkowiak
Pracownicy działu
mgr Agnieszka Krzyżaniak
mgr Magdalena Sprenger

 

DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI
Kierownik
dr Agnieszka Mączyńska
Edukatorzy
mgr Magdalena Felis
mgr Lena Głowacka
mgr Sabina Hryniewiecka
mgr Agnieszka Łukaszyk
mgr Marta Kalisz-Zielińska
mgr Małgorzata Żukowska-Gieżek
Dorota Kurkowicz
Pracownicy obsługi wystaw i kasy biletowej
Barbara Gawrońska
Monika Kaczmarek
Dorota Kurkowicz
Ewa Sierant

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII HISTORYCZNEJ 
Kierownik
mgr Kateriny Zisopulu-Bleja
Pracownicy działu
mgr Piotr Pawlak
mgr Magdalena Poklewska-Koziełł
mgr Zbigniew Bartkowiak
Pracownia okresu średniowiecza i czasów nowożytnych Wielkopolski
mgr Magdalena Poklewska-Koziełł
Pracownia okresu średniowiecza i czasów nowożytnych Miasta Poznania

mgr Piotr Pawlak

Pracownia numizmatyczna
mgr Zbigniew Bartkowiak 

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII POZAEUROPEJSKIEJ
Kierownik
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska 
Pracownicy działu
dr Marek Chłodnicki
dr Andrzej Ćwiek
dr Dobiesława Bagińska
dr Paweł Polkowski
Pracownia egiptologiczna
dr Marek Chłodnicki
dr Andrzej Ćwiek
Pracownia archeologii Sudanu
dr Dobiesława Bagińska
dr Marek Chłodnicki
Pracownia sztuki naskalnej
dr Paweł Polkowski
Pracownia archeologii Ameryki i Azji
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska
Pracownia traseologiczna
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

 

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ
Kierownik
mgr Andrzej Krzyszowski
Pracownicy działu
mgr Alicja Gałęzowska
mgr Andrzej Krzyszowski
mgr Tomasz Skorupka
mgr Mateusz Stróżyk
mgr Marta Sierant
dr Danuta Żurkiewicz
Pracownia epoki kamienia
dr Danuta Żurkiewicz
mgr Mateusz Stróżyk
Pracownia wczesnej epoki brązu
mgr Andrzej Krzyszowski
Pracownia kultury łużyckiej
mgr Tomasz Skorupka
Pracownia kultury pomorskiej
mgr Marta Sierant
Pracownia okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich
mgr Alicja Gałęzowska

 

BIBLIOTEKA NAUKOWA 
Kierownik
mgr Henryk Koczorowski
Pracownicy działu
mgr Jolanta Ratajkiewicz

 

 

DZIAŁ WYDAWNICZY 
Kierownik
mgr Tomasz Kasprowicz

 

 

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY NA OSTROWIE TUMSKIM
Kierownik
mgr Agnieszka Stempin
Pracownicy działu
mgr Klaudyna Bronowska
mgr Anna Połuboczek
mgr Mateusz Sikora
Pracownik techniczny
Eugeniusz Maćkowiak