Kalendarium 2018

Wystawy czasowe

Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku – grudzień 2017-luty 2018

Kto był królem, kto nie był królem….- kwiecień-wrzesień 2018

Barbarzyńskie tsunami październik 2018 – styczeń 2019

Ukraina przed wiekami – czerwiec – wrzesień 2018

Orzeł Polski – październik – grudzień 2017

Piwnice Pałacu Górków

Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia do maja 2018

40 lat badań w Delcie Nilu. Poznańskie wykopaliska w Egipcie – październik – grudzień 2018

Wystawy „Bliskie spotkania…..”

Wojownicy czy „drwale”. O siekierach kamiennych mieszkańców Amazonii luty-maj 2018

Figurka brązowa z Niesławina k. Śremu – czerwiec – wrzesień 2018

Herby, rody i rodziny  –  wrzesień-listopad 2018

Piękno Sahary. Przedstawienia kobiet w sztuce naskalnej Afryki Północnej- listopad 2017– styczeń 2018

Imprezy edukacyjne i zajęcia dla dzieci

Ferie w Muzeum – luty 2018

Dzień św. Patryka – 17 marca 2018

Spotkanie z Azją – kwiecień 2018

Noc Muzeów – 19 maja 2018

XIV Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie nad Wartą „Herby, rody i rodziny” – 2-3 czerwca 2018

Letnia Akademia Malucha – lipiec –sierpień 2018

Wakacyjne kino dla dzieci – lipiec –sierpień 2018

Europejskie Dni Ddziedzictwa – 15-16 września 2018

Spotkanie z Barbarzyńcami – listopad 2018