Dział Archeologii Wielkopolski powstał w 2001 roku jako jednostka organizacyjna skupiająca pracownie archeologiczne, gromadzące zabytki związane z kulturą pradziejową, średniowieczną i nowożytną tego regionu Polski. W ramach Działu wyróżniono poszczególne pracownie chronologiczno-kulturowe, z których każda dysponuje osobnym pomieszczeniem przeznaczonym do przechowywania eksponatów (łączna powierzchnia wszystkich pracowni wynosi ponad 1525 m²) :

  • Pracownia Epoki Kamienia

  • Pracownia Epoki Brązu

  • Pracownia Kultury Łużyckiej

  • Pracownia Kultury Pomorskiej

  • Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich

  • Pracownia Okresu Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
     
  • Pracownia Numizmatów i Skarbów Wczesnośredniowiecznych
 

W kolekcji działu znalazły się również egzemplarze pochodzące z innych części kraju a także – w wielu przypadkach – z odległych rejonów świata. W obrębie każdej z pracowni obowiązuje dzisiejszy układ administracyjny. Każda pracownia dysponuje katalogiem kulturowym zabytków. Zawiera on wykaz miejscowości oraz – w ich obrębie – stanowisk archeologicznych, z których pochodzą eksponaty.

dr Michał Brzostowicz -p.o. kierownika
michal.brzostowicz@muzarp.poznan.pl
tel. 61 628 55 15