Kontakt dla przedstawicieli mediów:

Agnieszka Krzyżaniak
tel. 61 852 82 51 wew. 113
agnieszka.krzyzaniak@muzarp.poznan.pl

Łukasz Bartkowiak
tel. 782170579
lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl

Muzeum Archeologiczne już na stałe wrosło w pejzaż instytucji kulturalnych miasta Poznania. To właśnie tutaj znajduje się sławny i unikalny w tej części Europy Obelisk Ramzesa II, tutaj też można obejrzeć prawdziwą egipską mumię, słynne wołki z Bytynia i wiele innych ciekawych zabytków z Wielkopolski i Afryki. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z sędziwego wieku naszej instytucji. W 2007 roku Muzeum obchodziło jubileusz 150-lecia działalności!

Początki tej placówki sięgają 1857 roku. W tym czasie, przy poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich, nastawione na gromadzenie pamiątek związanych z najstarszymi dziejami naszego narodu. Wielokrotnie zmieniało siedzibę, formy organizacyjne i nazwę. Samodzielność uzyskało w 1940 roku, kiedy odłączone zostało od dawnego Muzeum Wielkopolskiego. W 1967 roku, czyli 40 lat temu, Muzeum Archeologiczne przeprowadziło się do Pałacu Górków, który stanowi jego obecną siedzibę. Przynajmniej dwie postacie wywarły silny wpływ na jego działalność. Pierwszą był Profesor Józef Kostrzewski, wieloletni dyrektor, jeden z inicjatorów powołania Uniwersytetu Poznańskiego, odkrywca Biskupina, nauczyciel i wychowawca rzeszy znakomitych archeologów. Był on twórcą tzw. szkoły poznańskiej archeologii polskiej, która przez szereg lat święciła triumfy w kraju i za granicą. Drugą był zmarły niedawno Profesor Lech Krzyżaniak, organizator wykopalisk w Egipcie i Sudanie, człowiek, który wprowadził nas na światowe salony i który uczynił z kierowanej przez siebie placówki liczący się ośrodek badań afrykanistycznych.

Badania w Wielkopolsce i w Afryce stanowią obecnie główne profile naszej działalności. Nie zapominamy też o archeologii Poznania, inicjując i uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach, ważnych dla studiów nad problematyką miasta wczesnolokacyjnego. Jednak przede wszystkim jesteśmy instytucją muzealną, nastawioną na kontakt z szerokim i wymagającym odbiorcą, upowszechniającą dorobek naszej nauki i popularyzującą wiedzę o przeszłości. Temu właśnie służą wystawy, nierzadko zaskakujące ciekawymi i nowatorskimi formami ekspozycji oraz przyciągające publiczność atrakcyjną tematyką. Dużą popularnością cieszą się również imprezy dydaktyczne, organizowane niekiedy (jak np. festiwale kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie nad Wartą) poza murami naszego Muzeum. Bogate zbiory służą głównie naukowcom, zmagającym się z wieloma problemami badawczymi, zaś dla studentów pozostają nieocenionym materiałem dydaktycznym. Dysponujemy ponadto świetnym zapleczem w postaci archiwum naukowego, biblioteki, a także pracowni konserwatorskiej, fotograficznej i plastycznej. Wydajemy także liczne publikacje o charakterze naukowym i popularno-naukowym; organizujemy również konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu jest już częścią historii, lecz my, jego obecni pracownicy, wzorem naszych poprzedników kształtujemy jego współczesne oblicze i planujemy dalszą przyszłość. Bowiem naszym gorącym pragnieniem pozostaje służyć nauce i społeczeństwu, z którym jesteśmy na trwale związani.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu jest Miejską Instytucją Kultury, finansowaną z budżetu Miasta Poznania.