Biblioteka gromadzi książki i czasopisma dotyczące archeologii Polski i Europy oraz archeologii klasycznej. Uzupełniają je publikacje z dyscyplin pokrewnych takich jak: historia, historia sztuki, antropologia, etnografia i numizmatyka. Dużą część zbiorów stanowią wydawnictwa związane z pracami wykopaliskowymi prowadzonymi przez pracowników Muzeum, m. in. dotyczące archeologii śródziemnomorskiej i antycznej, a w szczególności Egiptu i Sudanu. W czytelni udostępniony jest księgozbiór podręczny w postaci słowników, encyklopedii i leksykonów oraz bieżących nowości wydawniczych. 

pracownicy:

mgr Henryk Koczorowski – kierownik
biblioteka@muzarp.poznan.pl
tel. 61 628 55 11

mgr Jolanta Ratajkiewicz
jolanta.ratajkiewicz@muzarp.poznan.pl 
tel. 61 628 55 11

mgr Zofia Ziółkowska

Godziny otwarcia czytelni: 
wtorek, piątek: 9.00 – 15.30
środa, czwartek: 9.00 – 14.00

W sierpniu Biblioteka Naukowa jest nieczynna. 

Katalog online Biblioteki Naukowej Muzeum Archeologicznego