Dział zajmuje się działalnością naukowo-badawczą, badaniami wykopaliskowymi, gromadzeniem zabytków pochodzących ze strefy śródziemnomorskiej i Afryki oraz opieką nad innymi zbiorami pozaeuropejskimi. Do jego zadań należy także dokumentacja rysunkowa i fotograficzna  dotycząca badań nad sztuką naskalną z rejonu Afryki północno-wschodniej.

dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska – kierownik
malgorzata.winiarska@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51 w. 128