FESTIWALE  KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ I CYSTERSKIEJ

W LĄDZIE NAD WARTĄ

Ląd w powiecie słupeckim odegrał znaczącą rolę w dziejach Polski. Od X wieku istniał tu gród, który był świadkiem narodzin naszej państwowości oraz jednym z najważniejszych ośrodków monarchii pierwszych Piastów. Pod koniec XII wieku, dzięki inicjatywie i fundacji księcia Mieszka III Starego (1138-1202) powstał klasztor cystersów, zaliczany do najstarszych opactw tego zgromadzenia w naszym kraju. Przez wiele stuleci Ląd pozostawał centrum rozwoju życia politycznego, gospodarczego, religijnego i kulturalnego. Dwa jego najważniejsze zabytki, grodzisko na „Rydlowej Górze” oraz klasztor pocysterski, stanowią obecnie świadectwo wielkiej historii tej miejscowości oraz jej związków z kulturą europejską. Fakt ten zainspirował współpracę naukowców, muzealników, samorządowców oraz lokalnych aktywistów, która zaowocowała inicjatywą organizowania w tym miejscu corocznych festiwali kultury słowiańskiej i cysterskiej. Celem tych imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym jest przypomnienie wielkiej historii Lądu oraz dorobku średniowiecza, epoki, w której powstały fundamenty współczesnej Europy. Poszczególne edycje festiwalu, organizowanego od 2005 roku, odznaczają się starannym doborem tematów, umożliwiających poznanie różnych aspektów życia w średniowieczu. Ich istotą jest również to, że w wielu punktach odnoszą się do problemów współczesności, i to zarówno wtedy, gdy opowiadaliśmy o dorobku kultury słowiańskiej i cysterskiej („Budujemy gród i klasztor w Lądzie”, 2005), organizacji społeczeństwa średniowiecznego („Mnisi, wojownicy i rolnicy”, 2006), jego mobilności („Pielgrzymki i podróże”, 2007), stosunku człowieka do środowiska naturalnego („Ludzie, las i wilki”, 2008), kobietach i mężczyznach oraz łączących ich uczuciach („Miłość, damy i rycerze”, 2009), działalności misyjnej („Misje, kościoły i klasztory”, 2010), trudnych relacjach na linii „swój – obcy” („Ziemia, dom i goście”, 2011) czy też problemach władzy („Królowie i biskupi”, 2012).

Ważnymi punktami programu festiwali w Lądzie są wystawy, wykłady popularno-naukowe, koncerty muzyki dawnej bądź inspirowanej folklorem słowiańskim, pokazy filmów, spektakle teatralne, inscenizacje historyczne, prezentacje dawnych rzemiosł i walk oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Uczestniczą w nich naukowcy, muzealnicy, artyści oraz pasjonaci przeszłości zrzeszeni w ramach grup odtwórstwa historycznego. Nasze imprezy stanowią ważne wydarzenie w życiu mieszkańców Lądu i powiatu słupeckiego; przyciągają też wielotysięczne rzesze turystów oraz miłośników historii i archeologii. Po każdej edycji wydawane są książki z tekstami wykładów popularno-naukowych oraz krótkie reportaże filmowe na płytach DVD; uruchomiona została również strona internetowa www.festiwal-lad.pl. Głównymi organizatorami festiwali w Lądzie są: Powiat Słupecki, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Gmina Lądek, Gmina Zagórów, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich i Fundacja „Patrimonium” w Poznaniu.

Kolejny Festiwal odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2015 r.

Pełen program do pobrania TUTAJ<<<