Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej, zwany dawniej Działem Dokumentacji utworzony został w 1983 roku w wyniku przekształcenia Działu Inwentaryzacyjnego i wyodrębnienia samodzielnego stanowiska Głównego Inwentaryzatora Zabytków. Zajmuje się opracowywaniem i inwentaryzacją archiwalnej i bieżącej dokumentacji archeologicznej pochodzącej z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Poznania i Wielkopolski. W skład działu wchodzą: Archiwum Naukowe, Pracownia Fotograficzna oraz Pracownia Graficzna.

dr Maciej Przybył – kierownik
maciej.przybyl@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51, wew. 131