Poznań Archaeological Museum
ul. Wodna 27 – Pałac Górków
61-781 Poznań
Poland

e-mail: muzarp@man.poznan.pl

DIRECTORY
tel/fax: +48 61 852 82 51

SECRETARY
tel. +48 61 852 64 30
fax: +48 61 853 10 10

DIRECTOR
Prof. dr hab. Marzena Szmyt
tel. +48 61 852 64 30

VICE DIRECTOR
dr Michał Brzostowicz
tel. +48 61 628 55 15

VICE DIRECTOR
mgr Piotr Śniady
tel. +48 61 628 55 02

HEAD ACCOUNTANT
Justyna Werblińska
tel. +48 61 628 55 05

HEAD CATALOGUER
mgr Barbara Kirschke
tel. +48 61 628 55 30

HEAD OF PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL SITES (POZNAŃ)
mgr Bogdan Walkiewicz
tel. +48 61 628 55 16

HEAD OF EXHIBITIONS AND EDUCATION DEPT.
dr Agnieszka Mączyńska
tel. +48 61 628 55 51

MANAGER OF TECHNICAL DEPT.
Lucyna Kaczmarek
tel. +48 61 628 55 07

HR
Ewa Sas
tel. +48 61 628 55 21

MEDIA
mgr Agnieszka Krzyżaniak, tel. +48 61 628 55 49
mgr Łukasz Bartkowiak, tel. +48 61 628 55 49/ mob. 782179579

 

Archaeological Reserve Genius loci
ul. Ks. I. Posadzego 3
61-108 Poznań

e-mail: rezerwat@muzarp.poznan.pl

tel.: +48 61 852 21 67
fax: +48 61 853 27 78

MANAGER
mgr Agnieszka Stempin