nazwa projektu: Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968

osoba prowadząca: mgr Patrycja Silska

czas trwania: 2012 r.

finansowanie: Zadanie pn. Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968. Umowa z MKiDN nr 200/12/FPK/NID; priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych

cele: Opracowanie wyników badań wykopaliskowych osady obronnej z epoki brązu w Bruszczewie (woj. wielkopolskie). Grant ten pozwoli nie tylko na wydanie monografii poświęconej badaniom z lat 60 XX wieku, ale również na wzbogacenie jej o wyniki analiz specjalistycznych wykonanych z użyciem nowoczesnych metod badawczych.

historia badań: Pierwszy etap badań Bruszczewa rozpoczął się w latach 60. XX wieku, kiedy na stanowisku nr 5 prace wykopaliskowe prowadził Zbigniew Pieczyński z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Spodziewano się odkrycia osady kultury łużyckiej. Zamiast tego oczom archeologów ukazała się ufortyfikowana osada z początków epoki brązu. Jak się okazało, jest to najdalej wysunięta na północny-wschód w Europie osada obronna z tego okresu. Niestety kierownik badań zmarł przedwcześnie i do dziś nie opracowano wyników wykopalisk.

metodyka: analizy archeomalakologiczne, archeobotaniczne. Przeprowadzone zostaną również precyzyjne datowania zabytków z pomocą metody węgla radioaktywnego C14. Badacze przyjrzą się także odciskom tekstyliów sprzed wielu tysięcy lat pozostawionym na odciśniętych fragmentach gliny. Wykonane zostaną analizy petrograficzne, dzięki którym zidentyfikujemy surowce, z których wykonano zabytki kamienne. 

wyniki: Grant pozwoli na wydanie monografii na temat badań z lat 60 XX wieku. Znajdą się w niej wyniki analiz specjalistycznych wykonanych również w ramach grantu.

oficjalna strona projektu: www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/woob