nazwa projektu: Digitalizacja najcenniejszych zabytków pradziejowych Wielkopolski ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

osoba prowadząca: mgr Urszula Narożna-Szamałek
 
czas trwania: 2010 r.
 
finansowanie: zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
 
cele:  Celem projektu było wykonanie zdjęć cyfrowych najcenniejszych zabytków pradziejowych , które są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Przeznaczone do digitalizacji eksponaty w większości są prezentowane na wystawie stałej „Pradzieje Wielkopolski”.  W zakres zadania wchodziło wykonanie zdjęć cyfrowych oraz filmów w formie 3D. Dzięki jego realizacji możliwe będzie stworzenie multimedialnego katalogu unikatowych eksponatów, wśród których znajdują się pradziejowe zabytki najwyższej klasy jak: m. in. słynne wołki z Bytynia, napierśnik z Mrowina, popielnica twarzowa z Rzadkowa, terra sigillata z Wymysłowa oraz liczne egzemplarze biżuterii.

wyniki: Na witrynie internetowej dostępne są filmy 3D wybranych, najcenniejszych zabytków Muzeum. Powstał multimedialny katalog wystawy „Pradzieje Wielkopolski”. Ponadto cyfrowa dokumentacja wykonana w ramach projektu umieszczona została w kioskach multimedialnych zainstalowanych na naszej wystawie dotyczącej pradziejów regionu. 

Zdigitalizowane zabytki poszerzają multimedialne zasoby Muzeum oraz są wykorzystane do działań naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych. Wzmacniają potencjał promocyjny naszej instytucji, umożliwiając podejmowanie wielu nowych projektów np. prezentowanie wystaw wirtualnych zamieszczanych w Internecie, przygotowanie wystaw pod kątem szkół, jak i potrzeb uczelni wyższych.

strona internetowa: http://www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/zabytkiwlkp/