nazwa projektu: U źródeł archeologii Wielkopolski – tworzenie archiwum cyfrowego

osoba prowadząca: mgr Barbara Kirschke

czas trwania: 2009 r.

finansowanie: Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 4 („Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego”)

cele: W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu znajdują się zbiory gromadzone przez wiele instytucji archeologicznych od ponad 150 lat. Najstarszą i zarazem niezwykle cenną ich część stanowi kolekcja zabytków pradziejowych, założonego w 1857 r. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół NaukCelem projektu było przeprowadzenie digitalizacji ochronnej najstarszej dokumentacji zabytków archeologicznych pochodzących ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz utworzenie w oparciu o nią archiwum cyfrowego.

metody: Digitalizacja (skanowanie) archiwalnych dokumentów i zamieszczenie w Internecie

wyniki: Zdigitalizowana w ramach projektu dokumentacja archiwalna obejmuje 6460 skanów ksiąg inwentarzowych i kart katalogowych zabytków oraz 6836 rekordów wprowadzonych do programu MuzArp działającego w muzealnej sieciowej bazie danych.

strona internetowa: http://www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/uzaw/