nazwa projektu: Zakup kolekcji tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym

osoby prowadzące: mgr Barbara Kirschke, mgr Łukasz Bartkowiak

czas trwania: 2013 r.

finansowanie: Zadanie pt.: Zakup kolekcji tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym. Umowa z MKiDN nr 08997/13/FPK/NIMOZ; priorytet 4 – Kolekcje muzealne

cel: Zakup 6 tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym pochodzących z Mezopotamii, datowanych na okres od końca III po połowę II tys. przed Chr. Cenne zabytki wzbogacą zbiory Pracowni Archeologii Powszechnej i umożliwią stworzenie nowej oferty wystawienniczo-edukacyjnej, dzięki której będzie można popularyzować archeologię starożytnego Wschodu

wynik: opracowanie i wydruk folderu promującego zadanie