nazwa projektu: ArchTerra. Rozszerzenie europejskiej sieci internetowej, poświęconej archeologii, na teren Bułgarii, Rumunii i Polski. Badania i rozwój technologii

osoba prowadząca projekt w muzeum: dr Andrzej Prinke

czas trwania: 1999-2000

finansowanie: INCO-COPERNICUS

cel projektu: zmniejszenie nierówności w dostępie do europejskich urządzeń internetowych przez archeologów z krajów Europy środkowo-wschodniej (Bułgaria, Polska i Rumunia) poprzez: (a) wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz budowa infrastruktury sieciowej), (b) transfer wiedzy technicznej, (c) tworzenie nowych treści dot. źródeł archeologicznych i wyników ich badań w formie publikacji internetowych (bazy danych i wystawy wirtualne) oraz przygotowanie narzędzi do zarządzania tymi treściami, (d) upowszechnienie osiągniętych wyników poprzez udział w konferencjach międzynarodowych oraz publikacje – zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne, umieszczone w Internecie.

wyniki: (a) uruchomienie bądź rozszerzenie istniejących lokalnych sieci komputerowych (LAN) w instytucjach trzech partnerów środkowoeuropejskich, (b) uruchomienie względnie udoskonalenie ich połączenia z Internetem w celu udostępnienia planowanych krajowych węzłów ArchWEB, tj. stron internetowych, poświęconych archeologii w danym kraju, (c) utworzenie przenośnych systemów tworzenia, prezentacji i upowszechniania cyfrowych produktów projektu poprzez zaopatrzenie każdego z trzech partnerów środkowoeuropejskich w zestawy sprzętu, złożone z przenośnego komputera, wielofunkcyjnych skanerów, cyfrowego aparatu fotograficznego, rzutnika multimedialnego itp., (d) zapewnienie trwałej obecności projektu ArchTerra i jego produktów w Internecie. W wyniku realizacji tego zadania, Muzeum nasze pozyskało bogate wyposażenie sprzętowe w postaci w/w przenośnego zestawu do dygitalizacji oraz serwera danych (LAN) i serwera stron internetowych (WWW), jak również wielostronne wsparcie techniczne, niezbędne podczas wdrażania tych – wówczas nowatorskich, a więc niezbyt szeroko rozpowszechnionych – technologii. 

raport finalnypobierz<<<