tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Mateusz Sikora

pełniona funkcja: asystent muzealny

dział: Rezerwat Archeologiczny GENIUS LOCI na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

tel. +48 61 852 21 67

kompetencje/zakres obowiązków: opieka nad ekspozycją w Rezerwacie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; przygotowywanie zwiedzania tematycznego; organizacja konferencji oraz wystaw czasowych

kwalifikacje: W 2006 ukończył archeologię na UAM w Poznaniu (temat pracy: „Znaleziska monetarne z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu”). Od 2002 do 2011 roku brał udział w programie badawczym MIESZKO  prowadzonym przez prof. H. Kóčke-Krenz z Instytutu Prahistorii. W tym czasie uczestniczył również w innych badaniach na stanowiskach archeologicznych na Ostrowie Tumskim oraz Śródce w Poznaniu, m.in. w pracach poprzedzających powstanie rezerwatu GENIUS LOCI  oraz brał udział w przygotowaniu i wykonaniu ekspozycji znajdującej się w głównej sali muzeum.

ważniejsza bibliografia:

2012     Zabytki metalowe ze stanowiska Posadzego 5 [w:] H. Kóčka-Krenz (red.) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII w druku.

2009     współautor: Znalezisko dukata króla Macieja I Korwina w Kożuchowie [w.:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. VI, s. 120 – 124, Zielona Góra.

2005     Monety wczesnośredniowieczne z badań na stanowisku Ostrów Tumski 9/10 w Poznaniu, [w:] H. Kóčka-Krenz (red.) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, s. 123 – 128, Poznań.

2008     współautor: Wczesnośredniowieczna pieczęć ołowiana odkryta na poznańskim Ostrowie Tumskim [w.:] Poznań we wczesnym średniowieczu tom VI, s. 99 – 110, Poznań.

2008     Znaleziska monetarne z Ostrowa Tumskiego [w.:] Poznań we wczesnym średniowieczu tom VI, s. 187 – 224, Poznań.

2008     współautor: Depozyt monet miedzianych odkryty w Borku Wlkp. [w.:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom IX, s. 271 – 279, Poznań.