tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Magdalena Sprenger

pełniona funkcja: adiunkt muzealny

dział:Dział Komunikacji i Promocji

e-mail: magdalena.sprenger@muzarp.poznan.pl

Tel. +48 61 852 82 51

kompetencje/zakres obowiązków: zajmuje się działaniami komunikacyjnymi i promocyjnymi, organizuje wydarzenia muzealne, opiekuje się stroną internetową oraz wizerunkiem Rezerwatu Archeologicznego Genius loci w mediach społecznościowych.

kwalifikacje: W roku 2004 ukończyła archeologię na UAM (specjalność: średniowiecze). Obroniła pracę magisterską pt: „Kwestia demonologii w kulturze duchowej mieszkańców ziem polskich w okresie średniowiecza” (praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Hanny Kóčki-Krenz). W 2004 r. pracą dyplomową z pozłotnictwa ukończyła konserwację zabytków w poznańskiej Akademii Sztuk Wizualnych. Studium Sztuk Plastycznych. Brała udział w badaniach wykopaliskowych, m. in. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz przy zespole cysterskim w Owińskach. Była uczestnikiem programu badawczego MIESZKO  prowadzonego przez prof. H. Kóčkę-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM. Prowadziła badania i nadzory archeologiczne. Wydała dwie powieści dla dzieci: „O skrzacie Żarku i tajemnicach Błędnej Puszczy” wyd. Zysk i S-ka (2009) oraz „Historia Poznana” wyd. Zysk i S-ka (2015).