KSIĘGI INWENTARZOWE

 • Spis przedmiotów znajdujących się w Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim w roku 1857
 • Spis darów nadesłanych Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, obejmujący lata 1858 – 1881
 • Wyciąg z księgi inwentarzowej Muzeum Prowincjonalnego (Kaiser-Friedrich Museum) obejmujący lata 1894-1918
 • Wypisy z księgi inwentarzowej Muzeum Prowincjonalnego z lat 1894 – 1903 (oprac. w 2004 r.)
 • Wypisy z księgi inwentarzowej  Kaiser-Friedrich Museum z lat 1903 – 1918 (oprac. w 2003 r.)
 • Wypisy z księgi inwentarzowej Towarzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej w Poznaniu (HG) za lata 1885–1894 (oprac. w 2005 r.)
 • Księga inwentarzowa Działu Przedhistorycznego Muzeum im. Mielżyńskich za lata 1885-1920 – pierwsza księga inwentarzowa zabytków archeologicznych, założona przez Bolesława Erzepkiego
 • Księga inwentarzowa Działu Przedhistorycznego Muzeum im. Mielżyńskich za lata 1921-1935
 • Wypisy z księgi inwentarzowej Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego za lata 1919-1924 (oprac. w 2003 r.)
 • Księga inwentarzowa Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego za lata 1924-1932
 • Księga inwentarzowa Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego za lata 1933-1939 oraz Muzeum Prehistorycznego za lata 1945-1949
 • Księga inwentarzowa Krajowego Urzędu Prehistorycznego (Landesamt fur Vorgeschichte), za lata 1940-1944 ( i jej tłumaczenie oprac. w 2007 r.)
 • Księga inwentarzowa Muzeum Prehistorycznego za rok 1949 oraz Muzeum Archeologicznego za lata 1950-1962
 • Księga inwentarzowa zbiorów archeologicznych Muzeum Archeologicznego za lata 1963-1970
 • Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych Muzeum Archeologicznego za lata 1971-1975
 • Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych Muzeum Archeologicznego za lata 1975-2006
 • Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych Muzeum Archeologicznego za lata 2007 –
 • Księga Depozytów Muzeum Archeologicznego za lata 1972 –
 • Księga inwentarzowa zbiorów Konserwatora Zabytków Archeologicznych (materiały AZP), za lata 1983 – 1987, kontynuowana w wersji elektronicznej