KATALOG NAUKOWY MUZEALIÓW – KARTOTEKI:

 • Katalog zbiorów archeologicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN) – do roku 1935
 • Katalog Towarzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej (Historische Gesellschaft für die Provinz Posen – HG) założony w 1885
 • Katalog zbiorów archeologicznych Muzeum Prowincjonalnego (Provinzialmuseum- Kaiser Friedrich Museum – KFM) za lata 1894-1918
 • Katalog zbiorów archeologicznych  Kaiser Friedrich Museum – KFM za rok 1908

(oprac. w 2005 r.)

 • Katalog zbiorów archeologicznych  Kaiser Friedrich Museum – KFM za rok 1909

(oprac. w 2004 r.)

 • Katalog Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego (MW) za lata 1924 – 1939
 • Katalog Państwowego urzędu Konserwatorskiego (PUK) za lata: 1925, 1927, 1932, 1934
 • Katalog Kaiser Friedrich Museum – KFM za lata 1939-1940
 • Katalog Krajowego Urzędu Prahistorii (Landesamt fur Vorgeschichte – LfV) za lata 1940-1044
 • Katalog Muzeum Prehistorycznego (MP) za lata 1945 – 1949
 • Katalog Muzeum Archeologicznego (MAP) – od 1950 r – .