Opiekun RSMA: mgr Paweł Wolff

Regionalna Składnica Materiałów Archeologicznych jest specjalistycznym magazynem, w którym przechowywane są opracowane zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (materiały masowe: ceramika i szczątki organiczne) oraz materiały archeologiczne przekazane Muzeum Archeologicznemu na własność lub w depozyt, pochodzące z badań prowadzonych przez inne instytucje na terenie woj. wielkopolskiego i województw ościennych. Przekazanie materiałów archeologicznych następuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH i każdorazowo musi być poprzedzone zgodą Dyrektora Muzeum Archeologicznego oraz  akceptacją Głównego Inwentaryzatora Muzealiów. Również użyczenie muzealiów w celach wystawienniczych, edukacyjnych czy naukowych, bądź korzystanie z nich na miejscu, wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz spełnienia wszystkich wymogów zawartych w UŻYCZENIE MUZEALIÓW Z MAP.