Prof. dr hab. Lech Krzyżaniak 

ur. 8 lutego 1940 r. w Wilkowie, gm. Buk, 
pow. Szamotuły, woj. wielkopolskie
zm. 10 lipca 2004 r. w Skrzynkach,
gm. Poznań, woj. wielkopolskie

1. Stopnie i tytuły naukowe:
– 1957: matura w Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach
– 1962: magisterium z archeologii (na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu)
– 1968: doktorat nauk humanistycznych w zakresie archeologii (na UAM)
– 1975: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie archeologii (na UAM)
– 1977: docent w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,
– 1992: profesura (przewód na Uniwersytecie Warszawskim),
– od 1961 r. zatrudniony w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,
– od 1982 r. na stanowisku dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 

2. Działalność naukowa 
– badania archeologiczne stanowiska neolitycznego w Kadero koło Chartumu (Sudan) (17 kampanii)
– odkrywanie nowych zespołów petroglifów (ryty naskalne) w Oazie Dachla w Egipcie (12 kampanii)
– w badaniach wykopaliskowych na stanowisku kultury meroickiej w Nagaa (Sudan)
– pełnienie funkcji promotora rozpraw doktorskich: 2 zakończone, 1 na ukończeniu (w 2004 roku)
– pełnienie funkcji recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– opieka nad przygotowywaniem kilkunastu prac magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z zakresu archeologii Afryki 

– wykłady w kraju i zagranicą:
1985: Overseas Visiting Scholar w St. John’s College Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania)
1989: Visiting Professor na Uniwersytecie w Calgary (Kanada)
1992: Visiting Professor na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
1995 r. – wykłady zlecone w Instytucie Prahistorii UAM na temat archeologii Afryki
1994: wykłady na kilkunastu uniwersytetach i muzeach w USA
Od 1997 r. – organizacja i opieka naukowa nad stypendystami UNESCO z Afryki w Polsce w zakresie archeologii (2 osoby rocznie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym do Spraw UNESCO w Warszawie)

3. Pełnione funkcje naukowe:
– Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa – Kair)- Przewodniczący Komisji nr 24 Międzynarodowej Unii Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych
– Przewodniczący Rady Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego Członek Komitetu Nauk Prahistorycznych i Protohistorycznych PAN
– Ekspert i członek Komitetu wykonawczego UNSCO ds. nowych muzeów egipskich (Muzeum Nubijskie w Asuanie i Muzeum Cywilizacji Egipskiej w Kairze) od br.

4. Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
Srebrny Krzyż Zasługi
Order Dwóch Nilów z Gwiazdą II kl. nadany w 2002 r. przez Prezydenta Republiki Sudanu za wybitne osiągnięcia w zakresie badań archeologicznych tego kraju

5. Organizacja i udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą w latach 1998 – 2003:
– Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowego sympozjum Building a transcontinental gas pipeline and rescuing the oldest European cultural heritage w siedzibie Rady Europy w Strasburgu (14.IX.1998)
– Organizator workshopu Late Prehistoric and Protohistoric Social Groups in the Sudan w Chartumie(29.Xl.-2.XlI1999)
– Udział w konferencji ICOM w Mexico City (22-25.IX.1999) na temat Perspectives of Archaeology and History Museums in the Treshhold of the 21st Century, z referatem nt. muzeów polskich
– Udział w konferencji Prehistoire et Musees en Europe w Iserni (Włochy, 28.IV.1.V.1999), z referatem na temat muzeów archeologicznych w Polsce
– Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowego sympozjum Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research (Puszczykowo, 29.VIII – 2.IX. 2000)
– Udział w międzynarodowym kolokwium Between the Nile and Sahara. 25 years of Polish-Canadian Exploration of the Nile Valley and Western Desert, Polska Akademia Nauk, (Warszawa 22.V.2000) z referatem Rock Art in the Dakhleh Oasis
– Udział w międzynarodowym kolokwium World Heritage Around the Baltic, A new Perspective. Szwedzki Komitet Narodowy do Spraw UNESCO, Hannower 27-28.VII.2000), EXPO 2000, z referatem nt. ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce
– Udział w międzynarodowej konferencji Aktuelle geowissenschaftliche und archaeologische Forschungen im Sudan (Berlin, 6-7.X.2000) z referatem Das Kadero-Projekt. Neueste Ergebnisse
– Udział w XIV Kongresie Międzynarodowej Unii Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych w Liege (Belgia) (2-8.IX.2001). Referat: The Spread of the Earliest Pastoralism and the Growth of Social Elites in Northeastern Africa
– Udział w seminarium zorganizowanym przez British Council w Warszawie (12-13.IX.2001) pt. Muzea XXI wieku. Nowe metody zarządzania zmianami
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego niemiecko-polskiego seminarium pt. Bodendenkmalschutz in Mitteleuropa und Nord-Ost Afrika. Probleme und Perspektiven (Berlin, 3.IX.2002)
– Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowego sympozjum Archaeology of the Earliest Northeastern Africa, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 14-18.VII.2003
– Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowego sympozjum IV Symposium on the Dakhleh Oasis Project. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,19-21.VII.2003
– Udział w międzynarodowej konferencji Urban Landscape Dynamics and Resource Use: multi-disciplinary co-operation between Africa, Asia and Latin America. Uppsala, 28-31.VIII.2003

6. Działalność wystawiennicza 
– Bogowie, groby i mumie: droga do wieczności w starożytnym Egipcie (1995 – 1996) – wystawa wyróżniona w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku
– Wielkopolska w pradziejach (stała wystawa otwarta 17 kwietnia 1997 r.)
– Śmierć i życie w starożytnym Egipcie (stała wystawa ze zbiorów berlińskich otwarta 9 października 1998 r.)
– Gazociąg pełen skarbów, wystawa zorganizowana w siedzibie Rady Europy w Strasburgu (15-28 września 1998 r.) oraz prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie (27 listopada – 10 grudnia 1998 r.)
– Rescuing Sudan’s Oldest Cultural Heritage: Fourty Years of Co-operation in Archaeology Between the Sudan and Poland – wystawa objazdowa, otwarta w Muzeum Narodowym w Chartumie w 2002 r.
– Archeologia Sudanu (stała wystawa, otwarta 17 lipca 2003 r.) – wyróżniona w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2003
– Sztuka naskalna Oazy Dachla w Egipcie (stała wystawa otwarta 19 lipca 2003 roku)