– w 1857 roku przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk Poznańskiego utworzone zostaje Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich, zwane poźniej Muzeum im. Mielżyńskich. Jest to jedna z najstarszych placówek muzealnych w Polsce, od którego wywodzi się Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

– w 1882 roku, w gmachu Muzeum przy ulicy Mielżyńskiego otwarta zostaje pierwsza w Poznaniu i w Wielkopolsce wystawa archeologiczna    

– 1885 roku powstaje Towarzystwo Historyczne Prowincji Poznańskiej (Historische Gesellschaft fuer die Provinz Posen) pomyślane  jako niemiecka konkurencja dla Muzeum im. Mielżyńskich

– 1894 roku zbiory Towarzystwa przekazane zostają do Muzem Prowincjonalnego (Provinzialmuseum), które w 1903 roku przekształca się w Muzeum Cesarza Fryderyka (Kaiser Friedrich Museum)

– w 1924 roku dochodzi do scalenia zbiorów archeologicznych dawnego Muzeum Cesarza Fryderyka ze zbiorami Muzeum im. Mielżyńskich, ktore znalazły się w Dziale Przedhistorycznym nowo utworzonego w 1919 roku Muzeum Wielkopolskiego

– w 1940 roku Dział Przedhistoryczny Muzeum Wielkopolskiego staje się samodzielną  jednostką  pod nazwą Landesamt fuer Vorgeschichte (Krajowy Urząd Prehistorii), która pełni także funkcje konserwatora zabytków archeologicznych w Kraju Warty

– w 1945 roku  powstaje Muzeum Prehistoryczne, bezpośredni poprzednik późniejszego Muzeum Archeologicznego, które nosi tą nazwę od roku 1949 (siedziba  muzeum mieściła się wówczas w gmachu przy ulicy Mielżyńskiego)

–  w 1967 roku Muzeum Archeologiczne uzyskuje nową siedzibę w dawnym pałacu Górków