Muzea – wieloletnia współpraca:
– Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
– Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
– Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
– Muzeum Narodowe Rolnictwa Oddział w Uzarzewie
– Muzeum Zamek –Górków w Szamotułach

Urzędy administracji rządowej:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
– Narodowy Instytut Dziedzictwa
– Narodowe Centrum Nauki
– Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Fundacje:
– Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
– Fundacja Patrimonium
– Fundacja “Rodem z Polski”
– Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
– Fundacja Muzeów Wielkopolskich 
– Poznańska Fundacja Artystyczna 

Uczelnie wyższe i instytuty:
– Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu
– Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
– Instytut Historii UAM w Poznaniu
– Instytut Antropologii UAM w Poznaniu
– Instytut Wschodni UAM w Poznaniu
– Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki Instytutu Filologii Orientalnej UJ w Krakowie
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
– Instytut Archeologii i Katedra Bronioznawstwa w Łodzi
– Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
– Pracownia Archeologiczna Instytutu Historii w Zielonej Górze 
– Zakład Historii Wychowania UAM w Poznaniu 
– Instytut Historii Sztuki UW

Stowarzyszenia i towarzystwa:
– Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
– Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
– Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
– Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
– Stowarzyszenie Aurea Tempora
– Stowarzyszenie Egiptologiczne
– Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, oddział poznański
– Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział poznański
– Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne

Samorządy terytorialne:
– Starostwo Powiatowe w Słupcy
– Urząd Gminy w Lądku
– Urząd Miasta w Śmiglu
– Urząd Gminy w Kamieńcu

Inne:
– Polski Komitet Narodowy ICOM
– Ekspedycja Archeologiczna „Łekno” Instytut Historii UAM
– Archiwum Państwowe w Poznaniu
– Biblioteka Kórnicka
– Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW 
– Centrum Inicjatyw Senioralnych