Pracownia wykonuje prace konserwatorskie na zlecenie instytucji publicznych, firm i osób prywatnych w zakresie badań, ocen i konserwacji obiektów archeologicznych: metalowych, ceramicznych, kamiennych, szklanych oraz z materiałów organicznych (skóra, tkaniny, kości itd.). Przyjmuje również zlecenia na konserwację dzieł sztuki i zabytków kamiennych, drewnianych, metalowych, ceramicznych, ze szkła itd. nie pochodzących z wykopalisk archeologicznych.